Èaje šukarije

Zdravko Colic

  • Letras
  • Videos
  • Corrigir
Jen', dva, tri...
Ja se zovem Ivana, a tata me zove zlato
rekla sam sebi, kad porastem,
udaæu se za tebe, zato rastem i rastem
i jedva èekam da porastem.
Sjedam na voz i dolazim
super æu da se uredim,
kao glumica, kao pjevaèica.

Èajorije šukarije
Ma pirurde palamande,
Ma pirurde palamande èaje...
Halam diklama
iridikman èaje

Ponekad, kao pod narkozom,
sanjam kako putujem vozom
prvo ide Sarajevo – Skoplje,
preko Kraljeva, Niša i Valjeva,
onda Split, pa onda Rijeka
preko Pule i Osijeka
Sarajevo, Zagreb, onda Beograd
pa tek onda Novi Sad.
Sarajevo - Beograd preko Tuzle,
cijela Tuzla jednu kozu muzla.

Eci peci pec - ti si mali zec
Jen', dva, tri...

Èajorije šukarije
Ma pirurde palamande,
Ma pirurde palamande èaje...
Halam diklama
iridikman èaje...
10,9,8,7,6,5,4,3,1,0