Biti il' ne biti

Zdravko Colic

  • Letras
  • Videos
  • Corrigir
Gdje da te vodim noæas na put
tamo gdje je mjesec velik' i žut.
Dole gdje su ljudi veseli svi,
tamo gdje se pjeva o ljubavi.

Ne, ne treba ti aeroplan
eto ionako prolazi dan.
Neka sjajne zvijezde vodolije
daju da se dese èarolije.

Je'n, dva proðe cijela godina,
godina što me muèila.
Kaži mi kako si odluèila
Kaži mi kako si odluèila

Lijepa si, prelijepa, nije to dovijeka
Jer je ljepota prolazna a ti bezobrazna
Jer je ljepota prolazna a ti bezobrazna

Biti il' ne biti, nekog æu prebiti
da èekam, hvala na prijedlogu
èekati ne mogu.
Da èekam, hvala na prijedlogu
èekati ne mogu.