Bar jedan ples

Zdravko Colic

  • Letras
  • Videos
  • Corrigir
Nikad neæeš biti filmska diva, a baš bi volio.
Bilo bi dobro, e, kad bi moglo malo,
malo, samo malo - jedan dan
Pula, FEST, MonteKarlo, Rim...
O, ti i ja, bili bi zbilja krasan par
za film, za film, za film!

E, da si makar balerina, što bi volio.
Bilo bi dobro, e, kad bi moglo malo,
malo, samo malo - jednu noæ...
urnebes, bio bi takav urnebes.
O, ti i ja, bili bi ovdje glavni par
za ples, za ples, za ples!

Šteta baš, šteta baš,
šteta bar za ovaj ples,
mogli bi možda i mi,
mogli bi kad mogu svi.
Probajmo bar jedan ples,
ples, ples!