Balerina

Zdravko Colic

  • Letras
  • Videos
  • Corrigir
Oèi male balerine
sluèajno sam juèe sreo,
èekao kroz godine i volio.
Prolazila duga ljeta
al' sam znao da æe doæi,
procvjetati poput cvijeta
jedne ludo tople noæi.

Jednu malu balerinu
koja u mom srcu pleše
èek'o sam kroz godine i volio.
Prolazila duga ljeta
al' sam znao da æe doæi
jedne ludo tople noæi.

Samo ne znam da l' bi htjela
onu igru koju ne sm'je,
il' je možda zavoljela
tužne rime moje pjesme.

Samo ne znam da l' me hoæe,
da li ona mene želi,
u tom svijetu od samoæe
gdje smo èudom mi se sreli.
Nanana nanana nanananananana...